Kunigai

VILNIAUS ŠV. APAŠT. PETRO IR POVILO PARAPIJA

Monsinjoras Wojciech Górlicki - parapijos klebonas

Tel. nr.: +370 652 60163
wgorlicki@onet.eu

VILNIAUS ŠV. APAŠT. PETRO IR POVILO PARAPIJA

Kunigas Petras Tarvydas - parapijos vikaras

Tel. nr.: +370 652 11062

petardas@inbox.lt

VILNIAUS ŠV. APAŠT. PETRO IR POVILO PARAPIJA

Kunigas Renatas Švenčionis- parapijos vikaras

Tel. nr.: +370 673 27154

r.svencionis@gmail.com

VILNIAUS ŠV. APAŠT. PETRO IR POVILO PARAPIJA

Kunigas Arnoldas Smalstys – parapijos vikaras

Tel. nr.: +370 674 23945

karnosma@gmail.com

Kunigas jubiliatas Antanas Dilys - parapijos rezidentas