Kunigai

VILNIAUS ŠV. APAŠT. PETRO IR POVILO PARAPIJA

Monsinjoras Wojciech Górlicki - klebonas

el. paštas: wgorlicki@onet.eu

Kunigas Petras Tarvydas - vikaras

el.paštas: petardas@inbox.lt

Kunigas Arnoldas Smalstys – vikaras

el. paštas: karnosma@gmail.com

Kunigas Gabrielius Satkauskas - vikaras

el.paštas: chosemaria.satkauskas@gmail.com

a.a. Kun. jub. Antanas Dilys