Santuoka

Atgal

Informacija sužadėtiniams, norintiems priimti Santuokos Sakramentą Vilniaus Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje:

Jeigu apsisprendėte tuoktis mūsų bažnyčioje – iš pradžių turime susitarti dėl Santuokos datos ir laiko rezervavimo. Tai padaryti galima bažnyčios zakristijoje arba el. paštu  ppbaznycia@gmail.com ne vėliau kaip prieš 5 mėnesius iki numatytos Jūsų Santuokos dienos.

Kokių dokumentų Jums reikės vėliau?

 • Krikšto liudijimo (išrašas iš bažnyčios, kurioje buvote krikštytas (-a). Liudijimas galioja 6 mėn.
 • Laisvos būklės liudijimo, patvirtinančio, jog anksčiau nebuvote sudaręs(-iusi) bažnytinės santuokos (laisvos formos liudijimo, išduodamas bažnyčioje, kurioje buvote krikštytas(-a). Liudijimas galioja 6 mėn. Šis liudijimas dažniausiai išduodamas kaip vienas dokumentas su krikšto liudijimu.
 • Leidimo tuoktis už parapijos ribų, jei nesate mūsų parapijietis (-ė) (išduodama parapijoje, kurios teritorijoje gyvenate). Leidimas galioja 6 mėn.
 • Pažymos apie išklausytus pasirengimo bažnytinei santuokai kursus – daugiau informacijos www.vasc.lt

*** *** ***

 • Jei vienas iš ketinančiųjų tuoktis yra pakrikštytas ne Katalikų Bažnyčioje arba yra nekrikštytas, reikalingas katalikų pusės gyvenamosios vietos arba santuokos vietos vyskupo leidimas mišriai santuokai arba atleidimas nuo skirtingo kulto kliūties.
 • Santuokos, kai vienas ar abu sužadėtiniai yra ne Lietuvos piliečiai, bažnyčioje gali būti laiminamos tik tada, kai sužadėtiniai yra užregistravę civilinę santuoką Civilines metrikacijos skyriuje Lietuvoje. Ne vėliau negu savaitė prieš bažnytinę santuoką reikės mums atnešti arba atsiusti el. paštu civilinės santuokos registracijos liudijimo kopiją.
 • Jeigu vienas iš sutuoktinių anksčiau buvo sudaręs civilinę santuoką, reikės pateikti santuokos/ištuokos liudijimo kopiją.      

 

 

Lietuvos valstybė pripažįsta Santuokos registraciją Katalikų bažnyčioje nustatyta tvarka (nėra būtinumo papildomai Jums registruoti Santuoką Civilinės metrikacijos skyriuje).

 

Surinkę visus reikiamus dokumentus (ne vėliau kaip 2 mėn. iki santuokos), turėsime kartu susipažinti ir užpildyti priešsantuokinės apklausos anketą. Anketą užpildome kartu su Jumis, darbo dienomis 15.00 – 18.00 val. Prieš tai labai prašome suderinti susitikimo laiką el. paštu  ppbaznycia@gmail.com.

 

Pildant apklausos anketą reikės:

 • turėti visus aukščiau išvardytus dokumentus;
 • turėti asmens dokumentus;
 • žinoti, kur ir kada buvo priimtas Sutvirtinimo sakramentas;
 • žinoti Santuokos liudytojų vardus, pavardės ir jų adresus;
 • pildant apklausos anketą būtinas abiejų sužadėtinių dalyvavimas;

Sužadėtiniai, kurie gyvena užsienyje, prieš­santuokinės apklausos anketą turi pildyti savo gyvenamosios vietos katalikų parapijoje bei susisiekti el. paštu ppbaznycia@gmail.com  su mumis dėl papildomų dokumentų, kuriuos reikės pristatyti mums per Vilniaus Arkivyskupijos Kuriją.

 

Pasirengimo bažnytinei santuokai kursuose galima dalyvauti:

 • Vilniaus Arkivyskupijos Šeimos centre – daugiau informacijos: www.vasc.lt
 • Mūsų bažnyčioje Sužadėtiniai rengiami pagal Lietuvos Šeimos centro parengtą 8 susitikimų darbo mažose grupėse programą. Susitikimai vyksta viena/du k. per savaitę. Pradedame jau registruoti sužadėtinius 2024 metams ( I grupė sausio-kovo mėn., II grupė kovo-gegužės mėn. ). Registracija vyksta el. paštu: ppbaznycia@gmail.com  (pirmenybę teikiame poroms, kurios Santuokos Sakramentą priims mūsų bažnyčioje).
 • Savo parapijoje (pagal gyvenamąją vietą, jei ten rengiami sužadėtinių kursai)

 

Primename apie pareigą sužadėtiniams prieš Santuokos Sakramentą atlikti išpažintį.

Mūsų parapijoje išpažinčių klausoma kasdien prieš ir per Šv. Mišias.

-=Pamaldų tvarkaraštis=-

 

 • Jeigu norite, kad per Jūsų Santuoką pagrotu (su savo instrumentu) ar pagiedotu Jūsų pačių pakviestas muzikantas, iš anksto (bet ne vėliau negu savaitė iki  Jūsų Santuokos) turite suderinti giesmes/muziką su mūsų parapijos vargonininku arba klebonu. Primename, kad muzika/giesmės privalo būti krikščioniškos ir sakralinės.
 • Barstyti žiedlapius prie bažnyčios galima tik už bažnyčios teritorijos vartų – prie pagrindinių durų ir teritorijoje barstyti griežtai draudžiame! Labai prašome įspėti savo svečius.