Małżeństwo

Wstecz

Informacja dla narzeczonych, o zawarciu Sakramentu Małżeństwa w naszym kościele:

Jeśli zdecydowaliście się państwo na zawarcie Sakramentu Małżeństwa w naszym kościele, to najpierw musimy uzgodnić i zarezerwować datę i godzinę Waszego ślubu. Można to zrobić w zakrystii lub drogą mailową ppbaznycia@gmail.com, nie później niż 5 miesięcy przed datą  ślubu. 

Jakie dokumenty będą potrzebne dla Was później?

 • Metryki chrztu z adnotacją o bierzmowaniu (zaświadczenie jest ważne sześć miesięcy od wydania),
 • Pozwolenie na zawarcie małżeństwa poza parafią – jeśli narzeczony(-a) jest nie z naszej parafii (wydawane przez proboszcza parafii, na której terytorium mieszka. Zaświadczenie jest ważne sześć miesięcy od wydania.
 • Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (więcej informacji można uzyskać na stronie: www.vasc.lt)
 • Dowody osobiste.

…………………

 • Jeżeli jeden z narzeczonych jest ochrzczony nie w Kościele Katolickim lub w ogóle nie jest ochrzczony, potrzebne będzie pozwolenie biskupa miejscowego.
 • Małżeństwa, w których jeden lub oboje narzeczonych nie są obywatelami Litwy, mogą być błogosławione w kościele pod warunkiem, że małżeństwo jest zarejestrowane w Urzędzie stanu cywilnego na Litwie. Nie później niż tydzień przed ślubem w kościele należy przynieść albo przysłać elektronicznie kopię aktu zawarcia małżeństwa cywilnego.
 • Jeżeli narzeczony (-a) wcześniej miał (-a) zawarty cywilny związek małżeński, potrzebujemy kopii aktu rozwodu małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego lub sądu. 

 

Prawo Litewskie uznaje rejestrację małżeństwa zgodnie z procedurą ustanowioną przez Kościół Katolicki (nie ma potrzeby dodatkowego rejestrowania małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego).

 

Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów (nie później niż dwa miesiące przed ślubem), będziemy musieli zapoznać się z Wami i wypełnić ankietę przedślubną. Ankietę wypełniamy razem z narzeczonymi w zakrystii w dni robocze, w godzinach od 15:00 do 18:00.

 

Wypełniając ankietę należy pamiętać o:

 • Zabranie ze sobą wyżej wymienione dokumenty;
 • Zabranie ze sobą dokumenty tożsamości (dowód lub paszport);
 • Znać imiona, nazwiska i adres zamieszkania świadków waszego ślubu;
 • Podczas wypełniania ankiety obowiązkowa jest obecność obu narzeczonych;

Narzeczeni, których miejsce stałego zamieszkania jest poza Litwą, wypełniają ankietę przedślubną w swojej parafii katolickiej, w miejscu swego zamieszkania. Prosimy skontaktować się z nami poprzez pocztę el. ppbaznycia@gmail.com w celu uzyskania informacji o dokumentach, które będą potrzebne do wysłania za pośrednictwem Kurii Archidiecezji Wileńskiej.

 

Katechezę przedmałżeńską można wysłuchać:

 • w Centrum Rodziny Archidiecezji wileńskiej (więcej informacji: www.vasc.lt);
 • w naszej parafii: pary są przygotowywane zgodnie z programem 8 spotkań w małych grupach. Spotkania odbywają się w jęz. litewskim, jeden lub dwa razy w tygodniu.  Narzeczeni mogą już zapisywać się na katechezę przedmałżeńską w 2024 r. (I grupa styczeń-marzec, II grupa marzec-maj). Zapisy za pośrednictwem poczty el. ppbaznycia@gmail.com  (pierwszeństwo pozostawiamy parom, których Sakrament Małżeństwa odbędzie się w naszej parafii);
 • w swojej parafii (narzeczeni, którzy mieszkają w innej parafii lub za granicą, mogą wysłuchać katechezy przedmałżeńskiej w swojej parafii);

 

Przypominamy o obowiązku spowiedzi przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa.

W naszej parafii księża zawsze słuchają spowiedzi przed i w czasie Mszy św.

-=Rozkład nabożeństw=-

 

 • Jeżeli życzycie państwo, aby podczas waszego ślubu zagrał (na własnym instrumencie) albo zaśpiewał przez Was zaproszony muzyk, to najpóźniej tydzień przed waszym ślubem należy uzgodnić pieśni/utwory muzyczne z naszym organistą lub proboszczem parafii. Przypominamy, że utwory/pieśni muszą być sakralne i chrześcijańskie.
 • Sypać kwiatki/płatki (itp.) po Sakramencie Małżeństwa można tylko za bramą kościoła – przy głównym wejściu i na terytorium kościelnym – zabronione! Bardzo prosimy o uprzedzenie o tym swoich gości.