Małżeństwo

Wstecz

Informacja dla narzeczonych, o zawarciu Sakramentu Małżeństwa w naszym kościele:

Jeśli zdecydowaliście się państwo na zawarcie Sakramentu Małżeństwa w naszym kościele, to najpierw musimy uzgodnić i zarezerwować datę i godzinę Waszego ślubu. Można to zrobić w zakrystii lub drogą mailową ppbaznycia@gmail.com, nie później niż 5 miesięcy przed datą  ślubu. 

Jakie dokumenty będą potrzebne dla Was później?

 • Zaświadczenie o chrzcie – wypis z kościoła, w którym byliście ochrzczeni (zaświadczenie jest ważne przez pół roku).
 • Świadectwo stanu wolnego – potwierdzenie, że wcześniej nie był zawarty Sakrament małżeństwa w kościele (świadectwo wolnej formy wydane w kościele, w którym zostaliście ochrzczeni, zwykle wydawane jest jako jeden dokument z razem z zaświadczeniem o chrzcie, ważne przez pół roku).
 • Pozwolenie na zawarcie małżeństwa poza parafią – jeśli narzeczony(-a) jest nie z naszej parafii (wydawane przez proboszcza parafii, na której terytorium mieszka. Ważne przez pół roku).
 • Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (więcej informacji można uzyskać: www.vasc.lt)

…………………

 • W wypadku, gdy jeden z narzeczonych jest ochrzczony nie w Kościele Katolickim lub w ogóle nie jest ochrzczony, potrzebne będzie pozwolenie biskupa miejscowego.
 • Małżeństwa, w których jeden lub oboje narzeczonych nie są obywatelami Litwy, mogą być błogosławione w kościele pod warunkiem, że małżeństwo jest zarejestrowane w Urzędzie stanu cywilnego na Litwie. Nie później niż tydzień przed ślubem w kościele należy przynieść albo przysłać elektronicznie kopię aktu zawarcia małżeństwa cywilnego.
 • Jeżeli ktoś z narzeczonych wcześniej miał zawarty cywilny związek małżeński, będzie potrzebna kopia aktu rozwodu małżeństwa z Urzędu stanu cywilnego albo sądu. 

 

Prawo Litewskie uznaje rejestrację małżeństwa zgodnie z procedurą ustanowioną przez Kościół katolicki (nie ma potrzeby dodatkowego rejestrowania małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego).

 

Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów (nie później niż dwa miesiące przed ślubem), będziemy musieli zapoznać się i wypełnić ankietę przedślubną. Ankietę wypełniamy razem z narzeczonymi w zakrystii w dni robocze, w godzinach od 15:00 do 18:00.

 

Wypełniając ankietę należy:

 • Zabrać ze sobą wszystkie wyżej wymienione dokumenty
 • Zabrać ze sobą dokument tożsamości
 • Znać, gdzie i kiedy udzielono dla Was Sakramentu bierzmowania
 • Znać imiona, nazwiska i adres zamieszkania świadków waszego ślubu
 • Podczas wypełniania ankiety obowiązkowa jest obecność obu narzeczonych.

Para, której stałe miejsce zamieszkania jest poza Litwą, wypełnia ankietę przedślubną w swojej parafii katolickiej w miejscu swego zamieszkania. Prosimy skontaktować się z nami poprzez pocztę el. ppbaznycia@gmail.com w celu uzyskania informacji o dokumentach, które trzeba będzie wysłać do nas poprzez Kurię Archidiecezji Wileńskiej.

 

Katechezę przedmałżeńską można wysłuchać:

 • w Centrum Rodziny Archidiecezji wileńskiej (więcej informacji: www.vasc.lt)
 • w naszej parafii: pary są przygotowywane zgodnie z programem 8 spotkań w małych grupach. Spotkania odbywają się w jęz. litewskim, jeden lub dwa razy w tygodniu.  Narzeczeni mogą już zapisywać się na katechezę przedmałżeńską w 2023 r. (I grupa styczeń-marzec, II grupa marzec-maj). Rejestracja za pośrednictwem poczty el. ppbaznycia@gmail.com  (pierwszeństwo pozostawiamy parom, których Sakrament Małżeństwa będą przyjmowali w naszej parafii).
 • w swojej parafii (narzeczeni, którzy mieszkają w innej parafii lub za granicą, mogą wysłuchać katechezy przedmałżeńskiej w swojej parafii)

 

Przypominamy o obowiązku spowiedzi przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa.

W naszej parafii księża zawsze słuchają spowiedzi przed i w czasie Mszy św.

-=Rozkład nabożeństw=-

 

 • Jeżeli życzycie państwo, aby podczas waszego ślubu zagrał (na własnym instrumencie) albo zaśpiewał przez Was zaproszony muzyk, to najpóźniej tydzień przed waszym ślubem należy uzgodnić pieśni/utwory muzyczne z naszym organistą lub proboszczem parafii. Przypominamy, że utwory/pieśni muszą być sakralne i chrześcijańskie.
 • Sypać kwiatki/płatki (itp.) po Sakramencie Małżeństwa można tylko za bramą kościoła – przy głównym wejściu i na terytorium kościelnym – zabronione! Prosimy bardzo o uprzedzenie o tym swoich gości.