Małżeństwo

Wstecz

 Dla zawierających sakrament małżeństwa w kościele śś. Apostołów Piotra i Pawła w Wilnie

Jeśli zdecydowaliście się państwo pobrać się w naszym kościele, najpierw należy uzgodnić datę i godzinę ślubu w zakrystii kościoła lub drogą mailową ppbaznycia@gmail.com, nie później niż 5 miesięcy przed datą ślubu. 

Jakie dokumenty będą potrzebne?

 • Zaświadczenie o chrzcie (wypis z kościoła, w którym byliście ochrzczeni. Zaświadczenie jest ważne przez pół roku.)
 • Świadectwo stanu wolnego potwierdzające, że wcześniej nie było zawierane małżeństwo kościelne (świadectwo wolnej formy wydane w kościele, w którym zostaliście ochrzczeni, świadectwo jest ważne przez pół roku, zwykle wydawane jest jako jeden dokument z zaświadczeniem o chrzcie)
 • Zezwolenie na zawarcie małżeństwa poza parafią, jeśli nie jesteś nie z naszej parafii (wydane przez proboszcza parafii, na której terytorium mieszkasz). Zezwolenie jest ważne przez pół roku.
 • Świadectwo ukończenia kursu przygotowującego do małżeństwa (więcej informacji na stronie: www.vasc.lt)

…………………

 • W wypadku, gdy jeden z narzeczonych jest ochrzczony nie w Kościele Katolickim lub w ogóle nie jest ochrzczony, wymagane jest pozwolenie biskupa miejsca (więcej informacji można uzyskać w zakrystii kościoła). *
 • Małżeństwa, w których jeden lub oboje narzeczonych nie są obywatelami Litwy, mogą być błogosławione w kościele pod warunkiem, że małżeństwo jest zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego. Przed ślubem kościelnym należy ukazać kopię aktu zawarcia małżeństwa (więcej informacji można uzyskać w zakrystii kościoła).
 • Jeżeli jedno z małżonków wcześniej zawierało cywilny związek małżeński, należy dostarczyć kopię aktu małżeństwa (więcej informacji można uzyskać w zakrystii kościoła). *

* Jeśli w państwa wypadku do zawarcia związku małżeńskiego jest potrzebne pozwolenie biskupa, bez niego nie możemy gwarantować, że małżeństwo zostanie pobłogosławione w kościele.

Państwo Litewskie uznaje rejestrację małżeństwa zgodnie z procedurą ustanowioną przez Kościół (art. 38 Konstytucji Republiki Litewskiej) (nie ma potrzeby dodatkowego rejestrowania małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego).

Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, nie później niż miesiąc przed ślubem, należy wypełnić przedślubną ankietę.

Księża dyżurują w zachrystii  od poniedziałku do soboty od 8.00-9.00 i 15.00-18.30 godz.

Wypełniając ankietę należy:

 • Posiadać wszystkie wyżej wymienione dokumenty
 • Dokument tożsamości
 • Wiedzieć gdzie i kiedy udzielono sakramentu bierzmowania
 • Znać imiona, nazwiska i adresy świadków ślubu

Podczas wypełniania ankiety obowiązkowa jest obecność obu narzeczonych.

Para, której stałe miejsce zamieszkania jest za granicą, musi wypełnić ankietę przedślubną w parafii katolickiej w miejscu zamieszkania i skontaktować się (ppbaznycia@gmail.com) z naszym kościołem w celu uzyskania dodatkowych dokumentów, które trzeba będzie przedstawić za pośrednictwem Kurii Archidiecezji wileńskiej.

 

Kościelny kurs przedmałżeński można odbyć:

 • W Centrum Rodziny Archidiecezji wileńskiej (więcej informacji na stronie: www.vasc.lt)
 • W naszej parafii: pary są przygotowywane zgodnie z programem 8 spotkań w małych grupach, przygotowanym przez litewskie Centrum Rodziny. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, we środę o godz. 18.45. ->>> Najbliższe spotkanie w jęz. litewskim odbędzie się 9 stycznia 2019 r. o 18.45 godz. <<<- Rejestracja mailowa ppbaznycia@gmail.com     Rejestracja telefoniczna: 852 34 02 29
 • W swojej parafii (Pary mieszkające w innej parafii lub za granicą mogą przygotować się do sakramentu małżeństwa w swojej parafii.)

 

Przypominamy o obowiązku spowiedzi przed zawarciem związku małżeńskiego.

W naszej parafii księża zawsze słuchają spowiedzi przed i w czasie Mszy św.

-=Rozkład nabożeństw=-

Jeżeli życzą państwo aby podczas ślubu zagrał (na własnym instrumencie) albo zaśpiewał przez państwo zaproszony muzyk, najpóźniej tydzień przed ślubem należy uzgodnić pieśni i utwory muzyczne z organistą lub z proboszczem parafii. Przypominamy, że utwory muzyczne i pieśni muszą być sakralne i chrześcijańskie.