Księża

VILNIAUS ŠV. APAŠT. PETRO IR POVILO PARAPIJA

Ks prałat Wojciech Górlicki - proboszcz

Tel. nr.: +370 652 60163
wgorlicki@onet.eu

Ks Petras Tarvydas - wikariusz

Tel. nr.: +370 652 11062
petardas@inbox.lt

Ks Arnoldas Smalstys - wikariusz

Tel. nr.: +370 674 23945
karnosma@gmail.com

Ks Saulius Bužauskas - wikariusz

Ks jubilat Antoni Dilys - emeryt