Priests

VILNIAUS ŠV. APAŠT. PETRO IR POVILO PARAPIJA

Pastor Monsignor Wojciech Górlicki

Tel. nr.: +370 652 60163
wgorlicki@onet.eu

Priest Petras Tarvydas

Tel. nr.: +370 652 11062

petardas@inbox.lt

Priest Arnoldas Smalstys

Tel. nr.: +370 674 23945

karnosma@gmail.com

Priest Saulius Bužauskas

Priest Antanas Dilys