Pamaldų tvarkaraštis

Atgal

Vilniaus Šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčios šv. Mišių ir pamaldų tvarka


Sekmadieniais:

7.30 lietuvių k.
8.30 lenkų k.
10.00 lietuvių k.
11.30 lietuvių k.
13.00 lenkų k.
18.00 lietuvių k.

Šiokiadieniais:

7.00 lietuvių k.
7.30 lietuvių k.
17.00 lenkų k.
18.00 lietuvių k.

Šventėse ne sekmadienį:

7.00 lietuvių k.
7.30 lietuvių k.
8.00 lenkų k.
17.00 lenkų k.
18.00 lietuvių k.

Bažnyčia atidaryta:
6.30-18.45

Kunigai budi šiokiadieniais:
7.00-9.00
15.00-18.30

Išpažinčių klausoma:

Kasdien apie 10 min. iki šv. Mišių

  • Kiekvieną ketvirtadienį po 17.00 ir 18.00 val. šv. Mišių – DIEVO GAILESTINGUMO VAINIKĖLIS
  • Pirmą mėnesio antradienį po 17.00 ir 18.00 val. šv. Mišių  meldžiamės į ŠV. ANTANĄ,
  • Pirmą mėnesio trečiadienį po 17.00 ir 18.00 val. šv. Mišių meldžiamės į ŠV. JUOZAPĄ,
  • Pirmą mėnesio penktadienį po 17.00 ir 18.00 val. šv. Mišių meldžiamės į ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDĮ,
  • Pirmą mėnesio šeštadienį po 17.00 ir 18.00 val. šv. Mišių meldžiamės į ŠVČ. MERGELĘ MARIJĄ.