Pamaldų tvarkaraštis

Atgal

Vilniaus Šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčios šv. Mišių ir pamaldų tvarka

Darbo dienomis:

 • 7.00 lietuvių k.
 • 17.00 lenkų k.
 • 18.00 lietuvių k.

 

Šeštadieniais:

 • 9.00 lietuvių k.
 • 17.00 lenkų k.
 • 18.00 lietuvių k.

 

Sekmadieniais:

 • 7.30 lietuvių k.
 • 8.30 lenkų k.
 • 10.00 lietuvių k.
 • 11.30 lietuvių k.
 • 13.00 lenkų k.
 • 17.00 lenkų k.
 • 18.00 lietuvių k.

 

Šventėse ne sekmadienį:

 • 7.00 lietuvių k.
 • 8.30 lenkų k.
 • 10.00 lietuvių k.
 • 17.00 lenkų k.
 • 18.00 lietuvių k.

 

Kunigai budi šiokiadieniais:

 • 8.00 – 9.00
 • 15.00 – 18.30

 

Išpažinčių klausoma:

 • Kasdien apie 10 min. iki šv. Mišių

 

Bažnyčia atidaryta:

 • 7.00 – 18.30

 

 • Kiekvieną ketvirtadienį po 17.00 ir 18.00 val. šv. Mišių – DIEVO GAILESTINGUMO VAINIKĖLIS
 • Pirmą mėnesio antradienį po 17.00 ir 18.00 val. šv. Mišių  meldžiamės į ŠV. ANTANĄ,
 • Pirmą mėnesio trečiadienį po 17.00 ir 18.00 val. šv. Mišių meldžiamės į ŠV. JUOZAPĄ,
 • Pirmą mėnesio penktadienį po 17.00 ir 18.00 val. šv. Mišių meldžiamės į ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDĮ,
 • Pirmą mėnesio šeštadienį po 17.00 ir 18.00 val. šv. Mišių meldžiamės į ŠVČ. MERGELĘ MARIJĄ.