Eucharistija

Atgal

Vaikų, kurie norėtų šiais metais priimti Pirmąją Komuniją, tėvai turėtų kreiptis į zakristiją nuo 2018 m. iki rugsėjo 30 d. Pasirengimo Pirmajai Komunijai užsiėmimai prasidės nuo pirmojo spalio mėn. sekmadienio.