Eucharistija (Pirmoji Komunija)

Atgal

Vaikų, kurie norėtų 2021 metais priimti Pirmąją Komuniją, tėvai turėtų kreiptis į zakristiją nuo 2020 m. rugsėjo 1 iki rugsėjo 30 d. 

Pasirengimo Pirmajai Komunijai užsiėmimai prasidės bažnyčioje šv. Mišiomis 2020 spalio mėn.

Po šv. Mišių bus susitikimas su katechetais ir tėvais parapijos salėse.