Marijos legionas

Atgal

Marijos legiono

Nuliūdusiųjų Paguodos prezidiumas

Kviečiame prisijungti prie musų parapijoje veikiančio Marijos legiono. 

Renkamės antradieniais parapijos namuose po 18.00 val. šv. Mišių