Krikštas

Atgal

Informacija norintiems pakrikštyti vaiką mūsų bažnyčioje

Vaikų krikštas iki 7 metų

Norėdami pakrikštyti vaiką mūsų bažnyčioje, iš pradžių (ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki Krikšto dienos) zakristijoje arba el. paštų ppbaznycia@gmail.com turime susitarti dėl datos ir laiko rezervavimo Krikšto Sakramentui. Vėliau prašome užpildyti krikšto registracijos anketą, kurioje reikės pateikti duomenis apie vaiką, tėvus ir krikštatėvius. Užpildyti ją galima zakristijoje arba ją galite atsisiųsti  -=Atsiųsti Krikšto registracijos anketą=- , kurią ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki krikšto, atneškite į bažnyčios zakristiją.

 

Nuo 7 metų amžiaus ir vyresnių vaikų ir paauglių krikštas

Nuo 7 metų amžiaus ir vyresni vaikai bei paaugliai krikštijami tik praėję pasiruošimo krikštui ir Pirmajai Komunijai programą. Pasiruošimo pamokos vyksta nuo spalio iki gegužės mėnesio. Registracijos laikas skelbiamas kiekvienais metais rugsėjo mėnesio Sekmadieniais bažnyčioje per  Šv. Mišias ir internetinėje svetainėje.

 

Suaugusiųjų krikštas

Dėl suaugusiųjų krikšto prašome kreiptis į parapijos kunigą, jo budėjimo metų.

 

Kas gali būti krikšto tėvais?

  • Tik katalikai (krikščionis ne katalikas gali būti tik krikšto liudininku).
  • Ne jaunesni kaip 16 metų.
  • Priėmę Sutvirtinimo Sakramentą.
  • Jei yra sukūrę šeimą, turi būti priėmę Santuokos Sakramentą.

 

Krikšto apeigoms turėkite:

  • baltą krikšto drabužėlį (vaiką galite iš anksto aprengti baltos spalvos krikšto rūbais)
  • krikšto žvakę
  • asmens tapatybes dokumentus (tėvai ir krikšto tėvai), kurie bus reikalingi zakristijoje dar prieš Krikštą

 

Kunigai budi zakristijoje:

  • Pirm. – Šešt.: 8.00-9.00  ir  15.00-18.30 val.
  • Sekm.: 8.00-14.00 val.