Krikštas

Atgal

Vaikų krikštas iki 7 metų

Norėdami pakrikštyti vaiką iki 7 m., prašome su kunigu susitarti ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki Krikšto. Reikės pateikti duomenis apie vaiką, tėvus ir krikštatėvius. Duomenis įrašykite jums zakristijoje pateiktoje zakristijoje krikšto anketoje arba galite patys atsisiųsti anketą -=Atsiusti Krikšto registracijos anketa=- , kurią ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki krikšto, atneškite į bažnyčios zakristiją.

 

Nuo 7 metų amžiaus ir vyresnių vaikų ir paauglių krikštas

Nuo 7 metų amžiaus ir vyresni vaikai bei paaugliai krikštijami tik praėję pasiruošimo krikštui ir Pirmajai Komunijai programą. Pasiruošimo pamokos vyksta nuo spalio iki gegužės mėnesio. Registracijos laikas skelbiamas kiekvienais metais rugsėjo mėnesio Sekmadieniais bažnyčioje per  Šv. Mišias ir internetinėje svetainėje.

 

Suaugusiųjų krikštas

Dėl suaugusiųjų krikšto prašome kreiptis į parapijos kunigą, jo budėjimo metų.

 

Kas gali būti krikšto tėvais?

  • Tik katalikai (krikščionis ne katalikas gali būti tik krikšto liudininku).
  • Ne jaunesni kaip 16 metų.
  • Priėmę Sutvirtinimo Sakramentą.
  • Jei yra sukūrę šeimą, turi būti priėmę Santuokos Sakramentą.

 

Krikšto apeigoms turėkite:

  • Baltą krikšto drabužėlį (vaiką galite iš anksto aprengti baltos spalvos krikšto rūbais).
  • Krikšto žvakę.

 

Kunigas budi zakristijoje:

  • Pirm. – Šešt.: 8.00-9.00  ir  15.00-18.30 val.
  • Sekm.: 8.00-14.00 val.