Skelbimai 2019-02-17

Atgal

* Giliai liūdėdami pranešame, kad penktadienį, vasario 15 d., mirė ilgametis mūsų parapijos zakristijonas Saulius Plevokas. Antradienį (vasario 19 d.) 16 val velionis bus pašarvotas III salėje prie mūsų bažnyčios, gedulinės šv. Mišios 18 val. Laidotuvės vyks trečiadienį (vasario 20 d.) 12.00 val. 

* 2019-06-18 – 2019-06-25 mūsų parapija rengia piligriminę kelionę į Fatimą (Portugalija). Kartu su piligrimais važiuos  kun. Saulius Bužauskas. Daugiau informacijos rasite čia —>>>Piligriminė kelionė į Portugaliją 2019 – M – LT,<<<—

*Kaip ir pernai, mūsų bažnyčios kunigai tęsia parapijiečių sielovadinę vizitaciją. Kas norėtumėte pasikviesti kunigą, kad šis pašventintų jūsų namą ar butą, pabendrauti su kunigu savo aplinkoje, prašome zakristijoje užrašyti savo adresą ir jums patogų vizitacijos laiką.

* Primename, kad sekmadieniais automobilius visada galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) atviri nuo 7.00 iki 19.00 val.

* Viešpats teatlygina Jums visiems už aukas ir visokeriopą pagalbą mūsų parapijai. Primename, kad mūsų parapiją galite paremti skirdami 2 procentus Jūsų sumokėto metinio pajamų mokesčio. Galite užpildyti formą zakristijoje arba atsisiųsti –>>  forma pildymui FR0512(4)<<– ir užpildytą formą atnešti į zakristiją, arba galite viską atlikti tiesiogiai portale www.vmi.lt/manovmi.