Skelbimai 2019-02-10

Atgal

*Šeštadienį, vasario 16 d., 10 val. bus aukojamos šv. Mišios (dviem kalbomis) už a.a. kun. Antaną Dilį, minint 30 dienų nuo jo mirties.

*Šeštadienį, vasario 16 d., 11.30 val. vyks šv. Mišios Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga. Kviečiame švęsti kartu!

* 2019-06-18 – 2019-06-25 mūsų parapija rengia piligriminę kelionę į Fatimą (Portugalija). Daugiau informacijos rasite čia —>>>Piligriminė kelionė į Portugaliją 2019 – M – LT,<<<—

*Kaip ir pernai, mūsų bažnyčios kunigai tęsia parapijiečių sielovadinę vizitaciją. Kas norėtumėte pasikviesti kunigą, kad šis pašventintų jūsų namą ar butą, pabendrauti su kunigu savo aplinkoje, prašome zakristijoje užrašyti savo adresą ir jums patogų vizitacijos laiką.

* Primename, kad sekmadieniais automobilius visada galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) atviri nuo 7.00 iki 19.00 val.

* Viešpats teatlygina Jums visiems už aukas ir visokeriopą pagalbą mūsų parapijai. Primename, kad mūsų parapiją galite paremti skirdami 2 procentus Jūsų sumokėto metinio pajamų mokesčio. Galite užpildyti formą zakristijoje arba atsisiųsti –>>  forma pildymui FR0512(4)<<– ir užpildytą formą atnešti į zakristiją, arba galite viską atlikti tiesiogiai portale www.vmi.lt/manovmi.