Skelbimai 2019-01-20

Atgal

*Kitą sekmadienį, sausio 27 d., bus galimybė tiesiogiai paremti Marijos Radiją. Visą dieną mūsų bažnyčioje budės ir aukas radijo išlaikymui rinks Marijos radijo savanoriai.

*Per paskutinį kunigų susirinkimą Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas paskelbė vasario 8-10 d. vyksiant mūsų parapijos vizitaciją. Jos pabaigai, vasario 10 d., sekmadienį, 12 val. mūsų bažnyčioje bus aukojamos iškilmingos šv. Mišios. Jos vyks dviem kalbomis, celebruos visi trys Vilniaus vyskupai. Sekmadieniais įprastų 11.30 ir 13 val. šv. Mišių tądien nebus. Visus parapijiečius nuoširdžiai kviečiame dalyvauti 12 val. šv. Mišiose. 
http://www.vilnensis.lt/apie-parapiju-ir-rektoratu-vizitacija-kalbeta-kunigu-susirinkime/)

* 2019-06-18 – 2019-06-25 mūsų parapija rengia piligriminę kelionę į Fatimą (Portugalija). Daugiau informacijos rasite čia —>>>Piligriminė kelionė į Portugaliją 2019 – M – LT,<<<—

*Kaip ir pernai, mūsų bažnyčios kunigai tęsia parapijiečių sielovadinę vizitaciją. Kas norėtumėte pasikviesti kunigą, kad šis pašventintų jūsų namą ar butą, pabendrauti su kunigu savo aplinkoje, prašome zakristijoje užrašyti savo adresą ir jums patogų vizitacijos laiką.

* Primename, kad sekmadieniais automobilius visada galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) atviri nuo 7.00 iki 19.00 val.

* Viešpats teatlygina Jums visiems už aukas ir visokeriopą pagalbą mūsų parapijai. Primename, kad mūsų parapiją galite paremti skirdami 2 procentus Jūsų sumokėto metinio pajamų mokesčio. Galite užpildyti –>>> atsisiųsti FR0512(3) forma 2 % <<<–  zakristijoje arba atsisiųsti iš mūsų interneto puslapio ir užpildytą formą atnešti į zakristiją, galite viską atlikti tiesiogiai portale www.vmi.lt/manovmi.