Skelbimai 2018-12-25

Atgal

Kristaus Gimimo Iškilmės

2018 m.

 Gruodžio 24 d.  – KŪČIŲ VAKARAS – KRISTAUS GIMIMO VIGILIJA

 • Šv. Mišios lietuvių k.: 7.00, 7.30 val.
 • Piemenėlių Šv. Mišios:
  • lietuvių k. – 18.00 val.
  • Lenkų k. – 21.00 val.

 

Gruodžio 25 d. – VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS GIMIMAS (Kalėdos)

 • Šv. Mišios lietuvių k.: 7.30, 10.00, 11.30, 18.00
 • Šv. Mišios lenkų k.: 8.30, 13.00, 17.00

 

Gruodžio 26 d. – ŠV. STEPONAS, PIRMASIS KANKINYS

 • Šv. Mišios lietuvių k.: 7.30, 10.00, 11.30, 18.00
 • Šv. Mišios lenkų k.: 8.30, 13.00, 17.00

 

Gruodžio 31 d. – Padėkos Šv. Mišios už prabėgusius metus

 • Šv. Mišios lenkų k.: 17.00
 • Šv. Mišios lietuvių k.: 18.00

 

2019 m. 

Sausio 1 d. – ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA

 • Šv. Mišios lietuvių k.: 7.30, 10.00, 11.30, 18.00
 • Šv. Mišios lenkų k.: 8.30, 13.00, 17.00

 

Sausio 6 d. – VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (Trys Karaliai)

 • Šv. Mišios lietuvių k.: 7.30, 10.00, 11.30, 18.00
 • Šv. Mišios lenkų k.: 8.30, 13.00, 17.00 
 •  KIEKVIENŲ ŠV. MIŠIŲ METŲ BUS ŠVENTINAMA KREIDA

*** *** ***

* 2019-06-04 – 2019-06-11 mūsų parapija rengia piligriminę kelionę į Fatimą (Portugalija). Daugiau informacijos rasite čia —>>>Piligriminė kelionė į Portugaliją 2019 – M – LT,<<<—

* Kaip ir pernai, pradedame sielovadinę vizitaciją. Kas norėtumėt pasikviesti kunigą, kad šis pašventintų jūsų namą ar butą, pabendrauti su kunigu savo aplinkoje, prašome zakristijoje užrašyti savo adresą ir jums patogų vizitacijos laiką.

* Primename, kad sekmadieniais automobilius visada galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) atviri nuo 7.00 iki 15.00 val.

* Viešpats teatlygina Jums visiems už aukas ir visokeriopą pagalbą mūsų parapijai. Primename, kad mūsų parapiją galite paremti skirdami 2 procentus Jūsų sumokėto metinio pajamų mokesčio. Galite užpildyti –>>> atsisiųsti FR0512(3) forma 2 % <<<–  zakristijoje arba atsisiųsti iš mūsų interneto puslapio ir užpildytą formą atnešti į zakristiją, galite viską atlikti tiesiogiai portale www.vmi.lt/manovmi.