Vasario 2 d. – Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios)

Atgal

Vasario 2 d. – Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios)

  • Šv. Mišios lietuvių kalba – 18:00 val.
  • Šv. Mišios lenkų kalba – 17:00 val.

Deja, dėl karantino dar negalime kartu dalyvauti šv. Mišiose, todėl kviečiame jungtis į maldą stebint tiesioginę Mišių transliaciją mūsų interneto svetainėje – >>Transliacija gyvai – Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia (vilniauspetropovilo.lt) << –

Pašventintų Grabnyčios žvakių galima paimti visą dieną nuo 7:00 iki 16.30 val. bažnyčioje, arba nuo 16:30 iki 19:00 val. zakristijoje.