Vasario 5 d. – Šv. Agotos minėjimas

Atgal

Vasario 5 d. – šv. Agotos minėjimas

  • Šv. Mišios lietuvių kalba – 18:00 val.
  • Šv. Mišios lenkų kalba – 17:00 val.

Deja, dėl karantino dar negalime kartu dalyvauti šv. Mišiose, todėl kviečiame jungtis į maldą stebint tiesioginę Mišių transliaciją mūsų interneto svetainėje – >>Transliacija gyvai – Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia (vilniauspetropovilo.lt) << –

Pašventintos šv. Agotos duonos galima paimti visą dieną nuo 7:00 iki 16.30 val. bažnyčioje, arba nuo 16:30 iki 19:00 val. zakristijoje.

 

 

 

 

 

 

Trumpai

Šv. Agota gyveno III a. Katanijoje (Pietų Italija, Sicilija). Dėl skaistybės nukankinta valdant imperatoriui Decijui (249–251). Kadangi buvo sudeginta, šv. Agotos duona ir šventintas vanduo – tai priemonės prieš gaisrą, šaukiantis šventosios užtarimo