Skelbimai 2019-03-10

Atgal

* Pirmadienį, kovo 11 d., švęsime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą. Ta proga kviečiame į 11 val. šv. Mišias, kuriose melsimės už mūsų Tėvynę.

* Penktadienį, kovo 15 d., 18 val. šv. Mišiose melsimės už mūsų a. a. zakristijoną Saulių (30 dienų po mirties).

* Kovo 24 d. klebonas kviečia vykti į Kaišiadorių Katedrą bendrai 17 val. maldai prie pal. T. Matulionio. Kas norėtų vykti kartu ir jungtis maldai, kviečiame registruotis zakristijoje. Išvyksime 15 val. autobusu iš pagrindinės aikštelės prie mūsų bažnyčios.

* GAVĖNIOS PAMALDŲ tvarka:
   * KRYŽIAUS KELIAS vyks kiekvieną penktadienį 16.30 val. lenkų k. ir 17.30 val. lietuvių k.
   * GRAUDŪS VERKSMAI vyks kiekvieną sekmadienį 9.30 val. lietuvių k. ir 12.30 val. lenkų k.
    Kviečiame nuoširdžiai jungtis bendrai maldai!

 

* Primename, kad sekmadieniais automobilius visada galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) atviri nuo 7.00 iki 19.00 val.

* Viešpats teatlygina Jums visiems už aukas ir visokeriopą pagalbą mūsų parapijai. Primename, kad mūsų parapiją galite paremti skirdami 2 procentus Jūsų sumokėto metinio pajamų mokesčio. Galite užpildyti formą zakristijoje arba atsisiųsti –>>  forma pildymui FR0512(4)<<– ir užpildytą formą atnešti į zakristiją, arba galite viską atlikti tiesiogiai portale www.vmi.lt/manovmi.