Skelbimai 2018-11-04

Atgal

* Pirmas susitikimas su kandidatais, kurie nori 2019 m. priimti Sutvirtinimo Sakramentą vyks lapkričio 11 d. 18.00 val. šv. Mišiose.

* AUŠROS VARTŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GAILESTINGUMO MOTINOS ATLAIDAI 2018 m. lapkričio 11–18 d.
P R O G R A M A 

Programa 2018 LT

KIEKVIENOS ATLAIDŲ DIENOS PROGRAMA
06.30 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje
(lenkų k.)
08.00 val. – Rožinio malda Aušros Vartų koplyčioje
(lietuvių k.)
08.00 val. – Švč. M. Marijos valandos bažnyčioje (lenkų k.)
08.30 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)
09.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
10.30 val. – Novena ir malda už kunigus bažnyčioje
(lietuvių k.)
11.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių k.)
13.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
15.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių k.)
16.00 val. – Rožinio malda Aušros Vartų koplyčioje
(lenkų k.)
17.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
17.00 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (užsienio k.)
18.00 val. – Akatistas (giesmė Švč. M. Marijai) Aušros
Vartų koplyčioje (lietuvių k.)
19.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių k.)

ŠEŠTADIENIS, LAPKRIČIO 10 D.
Atlaidų išvakarės
16.00 val. – Rožinio malda Aušros Vartų koplyčioje
(lietuvių ir lenkų kalbomis)
18.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje – mons. K. Latoža
(lietuvių ir lenkų kalbomis)

SEKMADIENIS, LAPKRIČIO 11 D.
Vilniaus I dekanatas
08.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje – kun. V. Česnulevičius
11.00 val. – Už Vilniaus arkivyskupiją. Aušros Vartų
koplyčioje prie atviro lango – arkivysk. G. Grušas
19.00 val. – Už Marijos legiono ir Gyvojo Rožinio
narius – vysk. A. Poniškaitis

PIRMADIENIS, LAPKRIČIO 12 D.
Šalčininkų ir Varėnos dekanatai
08.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje – mons. Ž. Vabuolas
11.00 val. – Už Panevėžio vyskupiją – vysk. J. Kauneckas
15.00 val. – Už Kaišiadorių vyskupiją – vysk. J. Ivanauskas
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (ukrainiečių k.) –
kun. V. V. Pelykh OSBM
19.00 val. – Už žemdirbius – vysk. D. Trijonis

ANTRADIENIS, LAPKRIČIO 13 D.
Švenčionių ir Ignalinos dekanatai
08.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje – kun. V. Smagurauskas
11.00 val. – Už Šiaulių vyskupiją – vysk. E. Bartulis
15.00 val. – Už Lietuvos kariuomenę ir policiją –
arkivysk. G. Grušas
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (italų k.) –
kun. M. Bianco SDB
19.00 val. – Už žiniasklaidos darbuotojus – vysk. A. Jurevičius

TREČIADIENIS, LAPKRIČIO 14 D.
Vilniaus II dekanatas
08.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje – kun. R. Doveika
11.00 val. – Už kunigus ir pašvęstojo gyvenimo narius –
arkivysk. G. Grušas
15.00 val. – Už Vilkaviškio vyskupiją – arkivysk. S. Tamkevičius
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (anglų k.) –
kun. J. F. Peternal Opus D.
19.00 val. – Už seminaristus – Sem. Rektoriai

KETVIRTADIENIS, LAPKRIČIO 15 D.
Trakų dekanatas
08.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje – kun. J. Varaneckas
11.00 val. – Už Telšių vyskupiją – vysk. K. Kėvalas
15.00 val. – Už vaikus, mokytojus ir katechetus –
kun. A. Barelli SDB
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (ispanų k.) –
kun. P. Gil Opus D.
19.00 val. – Už valstybės tarnautojus ir politikus –
arkivysk. G. Grušas
22.00 val. – Naktinė Švč. Sakramento adoracija
Aušros Vartų koplyčioje

PENKTADIENIS, LAPKRIČIO 16 D.
Vilniaus Kalvarijų dekanatas
08.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje – mons. E. Rydzikas
11.00 val. – Už Kauno arkivyskupiją – arkivysk. L. Virbalas
15.00 val. – Už ligonius, gydytojus ir slaugytojus
(lietuvių ir lenkų kalbomis) – vysk. J. Matulaitis
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (prancūzų k.) –
kun. S. De Truchis CSJ
19.00 val. – Už Bažnyčios karitatyvines tarnystes –
vysk. D. Trijonis

ŠEŠTADIENIS, LAPKRIČIO 17 D.
Naujosios Vilnios dekanatas
08.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje – kun. E. Rudokas
11.00 val. – Už šeimas ir išeiviją – kard. A. J. Bačkis
15.00 val. – Už Baltarusijos tikinčiuosius (baltarusių k.) –
arkivysk. T. Kondrusevičius
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (rusų k.) – kun. A. Gudaitis SJ
19.00 val. – Už ateitininkus ir jaunimą – arkivysk. G. Grušas
22.00 val. – Naktinė Švč. Sakramento adoracija
Aušros Vartų koplyčioje

SEKMADIENIS, LAPKRIČIO 18 D.
Pagrindinė atlaidų diena
08.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje – kun. A. Toliatas
11.00 val. – Už Tėvynę Lietuvą. Aušros Vartų koplyčioje
prie atviro lango (arkivysk. P. L. Quintana ir
Lietuvos vyskupai)
19.00 val. – Už atlaidų dalyvius – kun. V. Rudis

Koplyčia bus uždaryta:
Lapkričio 11 d. ir 18 d. nuo 9.30 val. iki 14.30 val.
Lapkričio 14 d. nuo 10.00 val. iki 11.00 val.
Kavinė „KANA“ (bažnyčios kriptoje) atidaryta kasdiennuo 10.00 val. iki 19.00 val.

 

* Primename, kad sekmadieniais automobilius visada galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) atviri nuo 7.00 iki 15.00 val.

* Viešpats teatlygina Jums visiems už aukas ir visokeriopą pagalbą mūsų parapijai. Primename, kad mūsų parapiją dar galite paremti skirdami 2 procentus Jūsų sumokėto metinio pajamų mokesčio. Galite užpildyti FR0512(3) formą zakristijoje arba atsisiųsti iš mūsų interneto puslapio ir užpildytą formą atnešti į zakristiją, galite viską atlikti tiesiogiai portale www.vmi.lt/manovmi.