Skelbimai 2018-09-30

Atgal

1. Nuo spalio 1 d. kviečiame į Rožinio pamaldas:

* šiokiadieniais:
16.30 val. – lenkų k.
17.30 val. – lietuvių k.
* sekmadieniais:
9.30 val. – lietuvių k.
12.30 val. – lenkų k.

2. Nuo spalio 1 d. zakristijoje jau galima užrašyti mirusiųjų vardus jų minėjimui ir maldai per Visų Šventųjų oktavą.

3. Iki spalio 7 d. zakristijoje užrašome vaikus (besimokančius trečioje klasėje ir vyresnius), 2019 metais norinčius priimti Pirmąją Komuniją. Pirmasis susitikimas su vaikais ir tėvais vyks spalio 7 d. 11.30 val. šv. Mišiose. Daugiau informacijos galima gauti zakristijoje.

4. Iki lapkričio 1 d. zakristijoje užrašome kandidatus į Sutvirtinimo Sakramentą. Pirmas susitikimas vyks lapkričio 11 d. 18.00 val. šv. Mišiose.

5. Spalio 5 d., penktadienį, po 18 val. šv. Mišių mūsų bažnyčioje vyks B. Dvariono muzikos mokyklos rengiamas koncertas. Nuoširdžiai kviečiame!

6. Primename, kad sekmadieniais automobilius visada galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) atviri nuo 7.00 iki 15.00 val.

7. Viešpats teatlygina Jums visiems už aukas ir visokeriopą pagalbą mūsų parapijai. Primename, kad mūsų parapiją dar galite paremti skirdami 2 procentus Jūsų sumokėto metinio pajamų mokesčio. Galite užpildyti FR0512(3) formą zakristijoje arba atsisiųsti iš mūsų interneto puslapio ir užpildytą formą, atnešti į zakristiją, arba galite viską atlikti tiesiogiai portale www.vmi.lt/manovmi.