Skelbimai 2018-06-24

Atgal

Šiais metais mūsų bažnyčia mini kertinio akmens įmūrijimo 350-ąsias metines. Šia proga norime išskirtinių ir ypatingų mūsų parapijos Atlaidų.

* Parapijos šventę pradėsime birželio 29 d. (penktadienį), minėdami šv. apaštalus Petrą ir Povilą:

Šv. Mišios lietuvių kalba vyks 7.30, 10.00, 11.30, 18.00 val.

Šv. Mišios lenkų kalba vyks 8.30, 13.00, 17.00 val.

10.00 ir 13.00 val. šv. Mišiose melsimės už mūsų vikarą kun. Petrą, jo vardo dienos proga.

* Birželio 30 d. (šeštadienį) melsimės už visus mūsų parapijos mirusiuosius:

Šv. Mišios lenkų kalba vyks 17.00 val.

Šv. Mišios lietuvių kalba vyks 18.00 val.

* Liepos 1 d. (sekmadienį) švęsime pagrindinę Atlaidų tridienio dieną. Tądien nebus 11.30 (lietuvių k.) ir 13.00 (lenkų k.) šv. Mišių, o bus bendros 12 val. šv. Mišios, jas celebruos apaštalinis nuncijus Lietuvoje Pedro Lópezas Quintana.
Po šv. Mišių vyks Eucharistinė procesija.
Po pamaldų prie mūsų bažnyčios vyks šventinis parapijiečių ir svečių susibūrimas. Čia, skambant gražiai muzikai, visi norintys galės paragauti karštos žirnienės, pasimėgauti gardžia kava su saldumynais, ramiai pasibūti ir pabendrauti. Šventės pabaigoje mums dainuos Antakalniečių Bendruomenės Mišrus Choras „ŠILAS”. Nuoširdžiai kviečiame visus parapijiečius bei svečius iš kitų parapijų!

Kviečiame į birželines pamaldas:

Šiokiadieniais:

16.40 val. – lenkų k.
17.40 val. – lietuvių k.

Sekmadieniais:

9.40 val. – lietuvių k.
12.40 val. – lenkų k.

·         Primename, kad sekmadieniais automobilius galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) atviri nuo 7.00 iki 15.00 val.

·         Viešpats teatlygina visiems už aukas ir visokeriopą pagalbą mūsų parapijai. Primename, kad mūsų parapiją dar galite paremti skirdami 2 procentus Jūsų sumokėto metinio pajamų mokesčio (iki 2018 m. gegužės 1 d.). Galite užpildyti FR0512(3) formą zakristijoje arba atsisiųsti iš mūsų interneto puslapio ir užpildytą formą atnešti į zakristiją, galite viską atlikti tiesiogiai portale www.vmi.lt/manovmi.