Skelbimai 2018-03-11

Atgal

GAVĖNIOS REKOLEKCIJŲ PROGRAMA

2018 03 15 – 18 dienomis

 

  • KETVIRTADIENIS

Šv. Mišios su rekolekcijoms skirtu pamokslu bus aukojamos: 7.30, 10.00, 18.00 val.

10.00 ir 18.00 YPATINGAI MELSIMĖS UŽ LIGONIUS, TEIKSIME LIGONIŲ SAKRAMENTĄ.

(NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME PADĖTI LIGONIAMS ATVYKTI Į BAŽNYČIĄ)

 

  • PENKTADIENIS

Šv. Mišios su rekolekcijoms skirtu pamokslu bus aukojamos: 7.30, 10.00, 18.00 val.

Kryžiaus Kelias – 17.40 val.

 

  • ŠEŠTADIENIS

Šv. Mišios su rekolekcijoms skirtu pamokslu bus aukojamos: 7.30, 10.00, 18.00 val.

18.00 VAKARAS SKIRTAS JAUNIMUI,  KVIEČIAME DALYVAUTI.

 

  • SEKMADIENIS

Šv. Mišios su rekolekcijoms skirtu pamokslu bus aukojamos:

7.30, 10.00, 11.30, 18.00 val.

 

Kviečiame visus į gavėnios pamaldas:

   Kryžiaus kelias
16.30 val. – lenkų k.
17.30 val. – lietuvių k.

   Graudūs verksmai
9.45 val. – lietuvių k.
12.45 val. – lenkų k.

*  Dėkojame visiems pakvietusiesiems kunigus kalėdoti. Kas dar norėtumėte tai padaryti, galite savo adresą ir Jums patogų vizitacijos laiką užrašyti zakristijoje.

*  Primename, kad sekmadieniais automobilius galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) atviri nuo 7.00 iki 15.00 val.

*  Viešpats teatlygina visiems už aukas ir visokeriopą pagalbą mūsų parapijai. Primename, kad mūsų parapiją dar galite paremti skirdami 2 procentus Jūsų sumokėto metinio pajamų mokesčio (iki 2018 m. gegužės 1 d.). Galite užpildyti FR0512(3) formą zakristijoje arba atsisiųsti iš mūsų interneto puslapio ir užpildytą formą atnešti į zakristiją, galite viską atlikti tiesiogiai portale www.vmi.lt/manovmi.