Skelbimai 2018-03-04

Atgal

* Ateinantį sekmadienį, kovo 11 d., švęsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventę. Ta proga, trečiadienį, kovo 7 d. 18.30 val. mūsų bažnyčioje vyks Vilniaus Balio Dvariono muzikos mokyklos rengiamas koncertas. Nuoširdžiai kviečiame!

* Kovo 15-18 d. mūsų bažnyčioje vyks gavėnios rekolekcijos. Šv. Mišių tvarkaraštį paskelbsime kitą sekmadienį.

Kviečiame visus į gavėnios pamaldas:

   Kryžiaus kelias
16.30 val. – lenkų k.
17.30 val. – lietuvių k.

   Graudūs verksmai
9.45 val. – lietuvių k.
12.45 val. – lenkų k.

*  Dėkojame visiems pakvietusiesiems kunigus kalėdoti. Kas dar norėtumėte tai padaryti, galite savo adresą ir Jums patogų vizitacijos laiką užrašyti zakristijoje.

*  Primename, kad sekmadieniais automobilius galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) atviri nuo 7.00 iki 15.00 val.

*  Viešpats teatlygina visiems už aukas ir visokeriopą pagalbą mūsų parapijai. Primename, kad mūsų parapiją dar galite paremti skirdami 2 procentus Jūsų sumokėto metinio pajamų mokesčio (iki 2018 m. gegužės 1 d.). Galite užpildyti FR0512(3) formą zakristijoje arba atsisiųsti iš mūsų interneto puslapio ir užpildytą formą atnešti į zakristiją, galite viską atlikti tiesiogiai portale www.vmi.lt/manovmi.