Parapijos skelbimai 2024-02-11

Atgal

 • Vasario 14 d., Pelenų trečiadienį, pradedame gavėnią. Šv. Mišios bus aukojamos:
  • 7.00, 10.00, 11.30, 18.00 – lietuvių k.
  • 8.30, 13.00. 17.00 – lenkų k. Pelenų barstymo apeiga bus atliekama kiekvienose Mišiose.
 • Gavėnios pamaldų tvarka:
  • Kryžiaus kelias – kiekvieną penktadienį: 16.30 val. – lenkų k., 17.30 val. – lietuvių k.
  • Graudūs verksmai – kiekvieną sekmadienį: 9.30 val. – lietuvių kalba, 12.30 val. – lenkų k.
 • Primename, kad sekmadieniais automobilius visada galite palikti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) į parkavimui skirtą kiemą atviri nuo 7.00 iki 15.00 val.
 •  Viešpats telaimina ir teatlygina visiems geradariams už aukas ir įvairiopą pagalbą mūsų parapijai.