Parapijos skelbimai 2023-09-03

Atgal

  • Rugsėjo 9 d. (šeštadienį) kviečiame piligriminėn kelionėn (lenkų k.) į Šiluvą. Registracija ir detali informacija – mūsų zakristijoje. Išvykstame 12 val.
  • Rugsėjo 10 d. (sekmadienį) kviečiame piligriminėn kelionėn (lietuvių k.) į Šiluvą. Registracija ir detali informacija – mūsų zakristijoje. Išvykstame 7  val.
  • Iki 2023 m. rugsėjo 30 d. registruojame vaikus (nuo 3 klasės ir vyresnius), norinčius 2024 m. priimti Pirmąją Šventąją Komuniją. Daugiau informacijos apie registraciją ČIA

  • Iki 2023 m. spalio 29 d. registruojame jaunimą (nuo 9 klasės ir vyresnius), norintį 2024 m. priimti Sutvirtinimo sakramentą. Daugiau informacijos apie registraciją ČIA
  • Nuoširdžiai dėkojame Jums už Jūsų aukas, kurių dėka mes galime vykdyti mūsų bažnyčios fasado remonto darbus ir visiems kurie prisideda prie mūsų parapijos išlaikymo. Viešpats telaimina ir teatlygina visiems geradariams už aukas ir įvairiopą pagalbą mūsų parapijai.