Parapijos skelbimai 2023-06-18

Atgal

* Birželio 24 d. – Šv. Jono Krikštytojo gimimo šventė. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos:

  • lietuvių kalba – 7.30, 10.00, 18.00 val.
  • lenkų kalba – 8.30 ir 17.00 val.

* Ateinantį sekmadienį (birželio 25 d.) švęsime mūsų parapijos titulinius šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidus. Bendros atlaidų šv. Mišios lietuvių ir lenkų kalba vyks 12 val. Šv. Mišioms vadovaus vyskupas Darius Trijonis. Po pamaldų prie mūsų bažnyčios vyks šventinis parapijiečių ir svečių susibūrimas. Čia, skambant gražiai muzikai, visi norintys galės paragauti karštos žirnienės, pasimėgauti gardžia kava su saldumynais, ramiai pasibūti ir pabendrauti.

11.30 ir 13.00 val. šv. Mišių tą sekmadienį nebus.

* Primename, kad sekmadieniais automobilius visada galite palikti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) į parkavimui skirtą kiemą atviri nuo 7.00 iki 15.00 val.

* Viešpats telaimina ir teatlygina visiems geradariams už aukas ir įvairiopą pagalbą mūsų parapijai.