Parapijos skelbimai 2023-03-26

Atgal

  • Po savaitės, balandžio 2 d. – Verbų sekmadienis. Kiekvienose šv. Mišiose bus šventinamos verbos.
  • Verbų sekmadienį, 15 val. kviečiame eiti Kryžiaus kelią Antakalnio kapinėse. Renkamės prie pagrindinio įėjimo į kapines.
  • Kito sekmadienio rinkliava skiriama Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos išlaikymui. 
  • Gavėnios pamaldų tvarka:
    • Kryžiaus kelias – kiekvieną penktadienį: 16.30 val. – lenkų k., 17.30 val. – lietuvių k.
    • Graudūs verksmai – kiekvieną sekmadienį: 9.30 val. – lietuvių kalba, 12.30 val. – lenkų k.
  • Primename, kad sekmadieniais automobilius visada galite palikti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) į parkavimui skirtą kiemą atviri nuo 7.00 iki 15.00 val.
  • Viešpats telaimina ir teatlygina visiems geradariams už aukas ir įvairiopą pagalbą mūsų parapijai.