Parapijos skelbimai 2022-08-21

Atgal

  • Rugsėjo 3 d. (šeštadienį) kviečiame piligriminėn kelionėn (lenkų k.) su kun. Aleksandru į Trakus. Registracija ir detali informacija – mūsų zakristijoje. Išvyksime 8 val.
  • Rugsėjo 4 d. po 18 val. šv. Mišių kun. Dovydas kviečia į Švč. Sakramento adoraciją-šlovinimo vakarą.
  • Rugsėjo 9 d. (penktadienį) kviečiame piligriminėn kelionėn (lenkų k.) su kun. Tadeušu į Šiluvą. Registracija ir detali informacija – mūsų zakristijoje. Išvykstame 11 val.
  • Rugsėjo 11 d. (sekmadienį) kviečiame piligriminėn kelionėn (lietuvių k.) su kun. Dovydu į Šiluvą. Registracija ir detali informacija – mūsų zakristijoje. Išvykstame 7  val.
  • Iki 2022 rugsėjo 30 d. registruojame vaikus (nuo 3 klasės ir vyresnius), norinčius 2023 m. priimti Pirmąją Šventąją Komuniją. Daugiau informacijos apie registraciją ČIA

  • Iki 2022 m. spalio 30 d. registruojame jaunimą (nuo 9 klasės ir vyresnius), norintį 2023 m. priimti Sutvirtinimo sakramentą. Daugiau informacijos apie registraciją ČIA
  • Nuoširdžiai dėkojame Jums už Jūsų aukas, kurių dėka mes galime vykdyti mūsų bažnyčios fasado remonto darbus ir visiems kurie prisideda prie mūsų parapijos išlaikymo. Viešpats telaimina ir teatlygina visiems geradariams už aukas ir įvairiopą pagalbą mūsų parapijai.