Parapijos skelbimai 2022-04-17

Atgal

  • Šiandien nuo 11 iki 16 val. mūsų bažnyčia bus uždaryta.
  • Rytoj Šventos Mišios vyks sekmadienio tvarka.
  • Nuo antradienio pagaliau prasidės ilgai laukti mūsų bažnyčios fasado remonto darbai. Planuojame, kad bus pradėti montuoti pastoliai.
  • Kitą sekmadienį po 13 valandos Šventųjų Mišių mūsų bažnyčioje koncertuos Naujosios Vilnios muzikos mokykla. Maloniai kviečiame visus, kas galite smagiai praleisti sekmadienio laiką.
  • Nuoširdžiai dėkoju Jums už Jūsų aukas, kurių dėka mes galime pradėti mūsų bažnyčios fasado remonto darbus ir visiems kurie prisideda prie mūsų parapijos išlaikymo.
  • Viešpats telaimina ir teatlygina visiems geradariams už aukas ir įvairiopą pagalbą mūsų parapijai.