Parapijos skelbimai 2022-03-13

Atgal

 • Ateinantį šeštadienį, kovo 19 d., minėsime Šv. Juozapą. Šv. Mišios bus aukojamos:
  • lietuvių  kalba – 7.30, 10.00 ir 18.00 val.;
  • lenkų kalba – 8.30 ir 17.00 val.
 • Bažnyčios gale galima pasiimti informacinius lankstinukus apie pagalbą pabėgėliams iš Ukrainos. Šiuose lankstinukuose rasite išvardyta tai, ko labiausiai reikia pabėgėliams. Mūsų bažnyčioje, prie šoninio altoriaus dešinėje, kur dabar stovi gyvybės medis, bus dėžutė, į kurią galėsite atnešti tuos daiktus, kurie yra minimi lankstinuke, ir mes juos perduosime „Caritui“.
 • Praėjusį sekmadienį fasado renovacijai surinkome 3 020 eurų. Labai ačiū už jūsų paramą.
 • Gavėnios pamaldų tvarka:
  • Kryžiaus kelias – kiekvieną penktadienį: 16.30 val. – lenkų k., 17.30 val. – lietuvių k.
  • Graudūs verksmai – kiekvieną sekmadienį: 9.30 val. – lietuvių kalba, 12.30 val. – lenkų k.
 •  Primename, kad sekmadieniais automobilius visada galite palikti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) į parkavimui skirtą kiemą atviri nuo 7.00 iki 15.00 val.
 •  Viešpats telaimina ir teatlygina visiems geradariams už aukas ir įvairiopą pagalbą mūsų parapijai.