Parapijos skelbimai 2022-02-27

Atgal

 • Šios dienos rinkliava yra skiriama Ukrainos žmonėms pagelbėti.
 •  Jei kažkas iš parapijiečių turi tuščią kambarį, butą ar namą ir norėtų suteikti laikiną prieglobstį bei taip pagelbėti pabėgėliams iš Ukrainos, prašome kreiptis į zakristiją.
 •  Kovo 2 d., Pelenų trečiadienį, pradedame gavėnią. Šv. Mišios aukojamos sekmadienio tvarka:
  • 7.30, 10.00, 11.30, 18.00 – lietuvių k.
  • 8.30, 13.00. 17.00 – lenkų k.

Pelenų barstymo apeiga bus atliekama kiekvienose Mišiose.

 • Gavėnios pamaldų tvarka:
  • Kryžiaus kelias – kiekvieną penktadienį: 16.30 val. – lenkų k., 17.30 val. – lietuvių k.
  • Graudūs verksmai – kiekvieną sekmadienį: 9.30 val. – lietuvių kalba, 12.30 val. – lenkų k.
 • Kovo 4-oji – Šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo iškilmė. Šv. Mišios vyks:
  • 7.30, 10.00, 18.00 – lietuvių k.
  • 8.30, 17.00 – lenkų k.
 •  Primename, kad sekmadieniais automobilius visada galite palikti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) į parkavimui skirtą kiemą atviri nuo 7.00 iki 15.00 val.
 •  Viešpats telaimina ir teatlygina visiems geradariams už aukas ir įvairiopą pagalbą mūsų parapijai.