Parapijos skelbimai 2021-11-28

Atgal

* Nuo pirmadienio iki šeštadienio kviečiame visus (o ypač vaikus su žibintais) į rarotų šv. Mišias: 17 val. lenkų k., 18 val. lietuvių k. Šv. Mišias pradėsime procesija su žvakėmis.

* Viso advento metu prie išėjimo iš bažnyčios ir zakristijoje galima įsigyti kalėdaičių. Jūsų aukos už kalėdaičius bus skirtos mūsų bažnyčios fasado remontui.

* Taip pat per visą adventą prie išėjimo iš bažnyčios galima palikti auką ir paimti CARITO žvakę. Aukos už žvakes bus perduotos vaikų hospiso Vilniuje išlaikymui.

* Kitas sekmadienis – pirmasis mėnesio sekmadienis ir visą šio sekmadienio rinkliava bus skirtą mūsų bažnyčios fasado remontui.

* Šios savaitės ataskaitą apie mūsų finansinę situaciją: surinkome: 106 210 Eur – 26,65 % (nuo reikalingos sumos remontui).

* Primename, kad sekmadieniais automobilius visada galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) atviri nuo 7 iki 15 val.

* Viešpats teatlygina Jums visiems už aukas ir visokeriopą pagalbą mūsų parapijai.