Parapijos skelbimai 2021-09-24

Atgal

* Nuo spalio 1 d. kviečiame į Rožinio pamaldas:
     * šiokiadieniais – 16.30 val. lenkų k.; 17.30 val. lietuvių k.
     * sekmadieniais – 9.30 val. lietuvių k.; 12.30 val. lenkų k.

* Iki spalio 30 d. registruojame jaunimą (nuo 9 klasės ir vyresnius), norintį 2022 m. priimti Sutvirtinimo sakramentą. Užsiregistruoti galima zakristijoje arba per mūsų parapijos puslapį SUTVIRTINIMAS . Susitikimų su kandidatais pradžia – lapkričio 7 d. 18.00 val. šventosiose Mišiose.

* Zakristijoje jau galima užrašyti mūsų mirusių artimųjų vardus, kuriuos minėsime ir už juos melsimės per Visų Šventųjų oktavą.

* Kviečiame parapijiečius spalio 10 d. vykti į Kaišiadorių katedrą maldai ir Šv. Mišioms prie pal.  Teofiliaus Matulionio relikvijų. Išvyksime užsakytu autobusu 15.30 val. iš Šv. Jono Pauliaus aikštės ir grįšime į Vilnių apie 21.00 vakaro. Piligrimus lydės Kun. Gabrielius.

* Kviečiame į maldos vakarą, kuris vyks mūsų bažnyčioje spalio 3 d. (sekmadienį) 19:00. Šio vakaro tema bus antrasis Jėzaus palaiminimas: „Palaiminti liūdintys: jie bus paguosti” (Mt 5, 4). Jo metu vyks Švč. Sakramento adoracija, giedojimas ir bus galimybė švęsti atgailos sakramentą.

* Primename, kad sekmadieniais automobilius visada galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) atviri nuo 7 iki 15 val.

* Viešpats teatlygina Jums visiems už aukas ir visokeriopą pagalbą mūsų parapijai.