Parapijos skelbimai 2021-06-20

Atgal

* Birželio 24 d. – Šv. Jono Krikštytojo gimimo šventė. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos:

  • lietuvių kalba – 7.30, 10.00, 18.00 val.
  • lenkų kalba – 8.30 ir 17.00 val.

* Ateinantį sekmadienį (birželio 27 d.) švęsime mūsų parapijos titulinius šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidus. Bendros atlaidų šv. Mišios lietuvių ir lenkų kalba vyks 12 val. Šv. Mišioms vadovaus Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Šv. Mišių metu į mūsų bažnyčią bus iškilmingai įneštos šv. Jono Pauliaus II relikvijos, jos visam laikui liks mūsų bažnyčioje.

11.30 ir 13.00 val. šv. Mišių tą sekmadienį nebus.

Tą dieną kviečiame kilniai donorystės misijai! Nuo 9.00 iki 15.00 val. mūsų bažnyčios šventoriuje, bus galima paaukoti kraujo Santaros Klinikų kraujo centrui. Punktas veiks mūsų parapijos salėje, Antakalnio g. 3.

* Liepos 6 d. – a. a. mūsų parapijos vikaro, kunigo Petro Tarvydo mirties pirmosios metinės. 10.00 val. mūsų parapijos bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios abejomis – lietuvių ir lenkų kalbomis. Mišioms vadovaus vyskupas Arūnas Poniškaitis.

Po šv. Mišių vyksime į Kalvarijų kapines pašventinti paminklo. Norinčiuosius kviečiame vykti kartu – užsakėme autobusą, kuris nuveš iki kapinių, o vėliau parveš atgal iki bažnyčios.