Parapijos skelbimai 2021-04-05

Atgal

Informacija dėl sielovados nuo 2021 m. balandžio 5 d.

BAŽNYČIA ATIDARYTA:

  • Šiokiadieniais: 7.00-16.30 val.
  • Sekmadienį: 14.00-16.30 val.

KUNIGAI BUDI ZAKRISTIJOJE:

  • Šiokiadieniais: 7.00-9.00 ir 15.00-18.30 val.
  • Sekmadienį: 8.00-14.00 ir 16.30-18.30 val.

ŠV. MIŠIOS BUS AUKOJAMOS BE TIKINČIŲJŲ

Išlygos taikomos laidotuvių Šv. Mišioms, kurių metų galės dalyvauti tik mirusiojo artimiausios šeimos nariai.

Kviečiame kartu jungtis maldoje per tiesioginė transliaciją mūsų puslapyje >>> TRANSLIACIJA GYVAI <<<

  • Šiokiadieniais:

lietuvių k. – 18.00

lenkų k. – 17.00

  • Sekmadienį:

lietuvių k. – 7.30, 10.00, 11.30, 18.00

lenkų k. – 8.30, 13.00, 17.00

  • Visus norinčius priimti Šv. Komuniją ar atlikti Išpažintį prašome kreiptis į kunigą jo budėjimo metu.
  • Bažnyčioje, išskyrus aukojamas Šv. Mišias, vyks Švč. Sakramento adoracija.
  • Šv. Mišios (nuo kovo balandžio 5 d.) su užrašytomis Jūsų intencijomis bus aukojamos tą pačią dieną, tik pagal naują tvarkaraštį.
  • Norėdami užrašyti intenciją Šv. Mišioms, galite tai padaryti raštinėje, telefonu, el. paštu arba tiesiog mūsų puslapyje (žr. apačioje).

Telefonų galite kreiptis:

Nuo pirmadienio iki šeštadienio:

Sekmadienį:

el. paštas: ppbaznycia@gmail.com