Parapijos skelbimai 2021-03-21

Atgal

*  Kovo 25 d., švęsime Viešpaties Apreiškimą Marijai ir Jo Įsikūnijimą. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje vyks:

  • lietuvių k. 7.30, 10.00, 18.00 val.
  • lenkų k. 8.30, 17.00 val.

* Kitą sekmadienį, kovo 28 d. – Verbų sekmadienis. Kiekvienose šv. Mišiose bus šventinamos verbos.

* Verbų sekmadienio rinkliavą skirsime Vilniaus kunigų seminarijos išlaikymui.

* Primename, kad sekmadieniais automobilius visada galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) atviri nuo 7.00 iki 15.00 val.

* Viešpats teatlygina Jums visiems už aukas ir visokeriopą pagalbą mūsų parapijai. Primename, kad mūsų parapiją galite paremti skirdami 1, 2 procentus Jūsų sumokėto metinio pajamų mokesčio. Deklaracijos formą galite užpildyti zakristijoje arba atsisiųsti iš mūsų puslapio ->>vilniauspetropovilo.lt/parama/<<-