Parapijos skelbimai 2021-02-14

Atgal

* Vasario 17 d., Pelenų trečiadienį, pradedame gavėnią. Šv. Mišios tądien vyks įprasta sekmadienio tvarka:
7.30, 10.00, 11.30, 18.00 val. – lietuvių k.;
8.30, 13.00, 17.00 val. – lenkų k.

* GAVĖNIOS PAMALDŲ tvarka:
   * KRYŽIAUS KELIAS vyks kiekvieną penktadienį 16.30 val. lenkų k. ir 17.30 val. lietuvių k.
   * GRAUDŪS VERKSMAI vyks kiekvieną sekmadienį 9.30 val. lietuvių k. ir 12.30 val. lenkų k.

Atsižvelgdami į Lietuvos vyskupų prašymą, pamaldose dalyvauti gali ne daugiau 15 asmenų laikantis visų saugumo reikalavimų.

* Viešpats teatlygina Jums visiems už aukas ir visokeriopą pagalbą mūsų parapijai.

Primename, kad mūsų parapiją galite paremti skirdami 1, 2 procentus Jūsų sumokėto metinio pajamų mokesčio. Deklaracijos formą galite užpildyti zakristijoje arba atsisiųsti iš mūsų puslapio ->>vilniauspetropovilo.lt/parama/<<-