Parapijos skelbimai 2020-11-22

Atgal

  1. Šio sekmadienio rinkliava yra skirta Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos išlaikymui.
  2. Ateinantį sekmadienį Bažnyčioje pradėsime Adventą-keturias ypatingas savaites, kurios įveda mus į Kristaus gimimo šventimą, Kalėdas.
  3. Primename, kad prie išėjimo iš bažnyčios arba zakristijoje jau galima įsigyti kalėdaičių. Visos šių metų aukos už kalėdaičius bus skirtos mūsų bažnyčios fasado atnaujinimui.
  4. Primename, kad sekmadieniais automobilius visada galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) atviri nuo 7 iki 15 val.
  5. Viešpats teatlygina Jums visiems už aukas ir visokeriopą pagalbą mūsų parapijai.