Parapijos skelbimai 2020-11-15

Atgal

  1. Šiais metais daug anksčiau buvo pašventinti kalėdaičiai, jų jau galima įsigyti prie išėjimo iš bažnyčios arba zakristijoje. Visos šių metų aukos už kalėdaičius bus skirtos mūsų bažnyčios fasado atnaujinimui, kurio planuojame imtis, vos tik tam sukaupsime pakankamai lėšų. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame Jums už aukas, skirtas šiam dideliam ir mūsų šventyklai labai reikalingam darbui.
  2. Kito sekmadienio rinkliava bus skirta Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos išlaikymui.
  3. Primename, kad sekmadieniais automobilius visada galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) atviri nuo 7 iki 15 val.
  4. Viešpats teatlygina Jums visiems už aukas ir visokeriopą pagalbą mūsų parapijai.