Parapijos skelbimai 2020-11-08

Atgal

  1. Kaip žinote, nuo vakar dienos visoje Lietuvoje yra įvestas karantinas, tai liečia ir mums. Pagal kurijos ir sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas bažnyčioje galioja šios taisyklės:

·                 Privalu dėvėti veido kaukę;

·                 Vienam asmeniui skiriama 10 kvadratinių metrų, o atstumai tarp pavienių žmonių ar leistinų žmonių grupių, t. y. šeimų, turi siekti 2 metrus, todėl bažnyčioje esame sužymėję vietas, kurias galite užimti;

·                 Prie įėjimo yra rankų dezinfekavimo priemonės, prašome jomis naudotis;

·                 Šv. Komuniją rekomenduojame priimti į ranką;

·                 Visos papildomos pamaldos bažnyčioje yra atšaukiamos. Pirmajai Komunijai bei Sutvirtinimo sakramentams besiruošiančiuosius apie bet kokius pasikeitimus papildomai informuosime el. paštu ir telefonu;

2.     Šiais metais daug anksčiau buvo pašventinti kalėdaičiai, jų jau galima įsigyti prie išėjimo iš bažnyčios arba zakristijoje. Visos šių metų aukos už kalėdaičius bus skirtos mūsų bažnyčios fasado atnaujinimui, kurio planuojame imtis, vos tik tam sukaupsime pakankamai lėšų. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame Jums už aukas, skirtas šiam dideliam ir mūsų šventyklai labai reikalingam darbui.

3.     Dėl Mišių dalyvių skaičiaus ribojimų jau nuo sekančios savaitės imsime šeštadienio vakarinėse – 17 val. lenkų k. ir 18 val. lietuvių k. – šv. Mišiose švęsti Sekmadienio liturgiją, šitaip žymiai daugiau žmonių turės galimybę gyvai dalyvauti Sekmadienio šv. Mišiose.

4.     Išeidami iš bažnyčios nepamirškite laikytis saugių atstumų.

5.     Viešpats Jus telaimina ir teatlygina už aukas ir maldas.