Parapijos skelbimai 2020-10-25

Atgal

* Zakristijoje galima dar užrašyti mūsų mirusių artimųjų vardus, kuriuos minėsime ir už juos melsimės per Visų Šventųjų oktavą.

* Lapkričio 1 d. gedulinga procesija ir maldos už palaidotuosius šiose kapinėse prasidės:

  • 12.00 – Rokantiškių kapinėse
  • 12.00 – Kairėnų kapinėse
  • 13.00 – Baniškių kapinėse
  • 14.00 – Veržuvos kapinėse
  • 14.00 – Viršupių kapinėse
  • 14.15 – Antakalnio „Saulės“ kapinėse
  • 15.00 – Antakalnio Karių kapinėse  (Šv. Mišios lietuvių k.)

* Primename, kad sekmadieniais automobilius visada galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) atviri nuo 7 iki 15 val.

* Viešpats teatlygina Jums visiems už aukas ir visokeriopą pagalbą mūsų parapijai.