Parapijos skelbimai 2020-09-27

Atgal

* Nuo spalio 1 d. kviečiame į Rožinio pamaldas:
     * šiokiadieniais – 16.30 val. lenkų k.; 17.30 val. lietuvių k.
     * sekmadieniais – 9.30 val. lietuvių k.; 12.30 val. lenkų k.

* Iki rugsėjo 30 d. registruojame jaunimą (nuo 9 klasės ir vyresnius), norintį 2021 m. priimti Sutvirtinimo sakramentą. Galite užsiregistruoti zakristijoje arba el. paštu ppbaznycia@gmail.com . Susitikimų su kandidatais pradžia – spalio 4 d. 18.00 val. šventosiose Mišiose.

* Zakristijoje jau galima užrašyti mūsų mirusių artimųjų vardus, kuriuos minėsime ir už juos melsimės per Visų Šventųjų oktavą.

* Primename, kad sekmadieniais automobilius visada galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) atviri nuo 7 iki 15 val.

* Viešpats teatlygina Jums visiems už aukas ir visokeriopą pagalbą mūsų parapijai.