Parapijos skelbimai 2020-08-09

Atgal

* Šeštadienį, rugpjūčio 15 d., švęsime Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimą į dangų (Žolinę). Šv. Mišios bus aukojamos, kaip įprasta sekmadieniais:

7.30, 10.00, 11.30, 18.00 – lietuvių kalba;

8.30, 13.00, 17.00 – lenkų kalba.

Žolynų ir gėlių palaiminimas per visas Šv. Mišias

 

 

* Primename, kad sekmadieniais ir per šventes automobilius visada galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) į parkavimui skirtą kiemą atviri nuo 7.00 iki 19.00 val.  

* Viešpats telaimina ir teatlygina visiems geradariams už aukas ir įvairiopą pagalbą mūsų parapijai.