Parapijos skelbimai 2020-06-21

Atgal

  1. Trečiadienį (birželio 24 d.) švęsime Šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmę. Pamaldos vyks įprasta sekmadienių tvarka.
  2. Kitą sekmadienį (birželio 28 d.) 12 val. visus kviečiame į atlaidų šv. Mišias, kurioms vadovaus Apaštalinis nuncijus Lietuvoje Arkivyskupas Petaras Antunas Rajičius. Dėl koronaviruso epidemijos šį kartą nebus įprasto šventinio bendruomenės pasibuvimo su žirniene ir kava bei saldumynais, bet drauge su Vilniaus kraujo centru rengsime kraujo donorystės akciją. Kas norės, galės paaukoti kraujo zakristijoje nuo 9.30 iki 14 val. Šią dieną nebus įprastų 11.30 ir 13.00 val. šv. Mišių, o vienos bendros šv. Mišios vyks 12.00 val. Kitos šv. Mišios vyks kaip įprasta: 7.30, 10.00 ir 18.00 – lietuvių kalba; 8.30 ir 17.00 val. – lenkų kalba.
  3. Primename, kad sekmadieniais ir per šventes automobilius visada galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) į parkavimui skirtą kiemą atviri nuo 7.00 iki 19.00 val.  
  4. Viešpats telaimina ir teatlygina visiems geradariams už aukas ir įvairiopą pagalbą mūsų parapijai.