Parapijos skelbimai 2020-03-15

Atgal

  • Valstybės paskelbto karantino metu bažnyčia atidaryta bus nuo 7.00 iki 18.30 val.
  • Kunigai budės 7:00 – 9:00 val. ir 15:00 – 18:30 val. Budėjimo metu bus galima atlikti išpažintį, priimti Švč. Sakramentą. Labai prašome tuos, kurie nori iš anksto užrašyti šv. Mišių intencijas, rezervuoti laiką Krikštui arba Santuokai, užsakyti arba atsiimti pažymas arba turi kitų neskubių reikalų, kreiptis telefonu arba el. paštu:

Nuo pirmadienio iki šeštadienio:

Sekmadienį:

El.paštas: ppbaznycia@gmail.com

  • Šv. Mišios visos kurios buvo ir bus užprašytos bus aukojamos privačiai ne bažnyčioje.
  • Šv. Mišių tiesioginė transliacija bus rodoma per mūsų parapijos Facebook puslapį https://www.facebook.com/vilniauspetropovilo/

Šv. Mišios bus transliuojamos:

Šiokiadieniais:

  • 18:00 val. lietuvių k.
  • 17:00 val. lenkų k.

Sekmadieniais:

  • 10:00 lietuvių k.
  • 13:00 lenkų k.

 

  • Viešos Šv. Mišios aukojamos nebus.

 

Lietuvos vyskupų konferencijos pranešimas

Tikinčiųjų dvasinis gėris – aukščiausias Bažnyčios rūpestis. Lygiai taip pat Bažnyčiai rūpi ir tikinčiųjų saugumas ir sveikata. Dėl šios priežasties Lietuvos vyskupai, atsižvelgdami į Lietuvos Vyriausybės sprendimą skelbti karantiną visoje šalyje nutarė, kad nuo kovo 16 d. 0 val. iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, nebevyks jokios viešos pamaldos. Vyskupai dar kartą ragina tikinčiuosius neiti į bažnyčias, bet stebėti kunigo aukojamas šv. Mišias per TV, internetą, klausytis radijo transliacijų. Apsaugokime save ir kitus, ypač pagyvenusio amžiaus žmones! Stebėdami kunigo aukojamas šv. Mišias per TV ir melsdamiesi namuose, galite priimti dvasinę šv. Komuniją ir vienytis maldoje.

Bažnyčios lieka atviros privačiai maldai bei būtiniausiems asmeniniams tikinčiųjų patarnavimams.  Laidotuvės, krikštai ar kiti sakramentai bus teikiami dalyvaujant tik artimiausiems šeimos nariams.

Drauge raginame dar daugiau atsidėti privačiai maldai namuose: skaityti Šventąjį Raštą, prisimindami Jėzaus Kančią mintimis eiti Kryžiaus kelią, daugiau laiko skirti bendrai maldai šeimoje. Internetinės komunikacijos būdu šeimos ir pavieniai asmenys gali jungtis į maldos grupes ar švęsti Dievo Žodžio pamaldas. Išnaudokime šį laiką, kuomet negalime būti kartu fiziškai, maldai už sergančius ir kenčiančius – tai padės mums labiau vienytis su Jėzumi Gavėnios kelyje.

Viešpats ir šiuo išbandymų metu dovanoja mums ne vieną galimybę Jį atrasti iš naujo. Telydi kiekvieną iš mūsų tikėjimo kupina viltis! Teužtaria mus švč. Mergelė Marija – Ligonių Globėja ir Krikščionių Pagalba!

                                                                           Lietuvos vyskupai