Parapijos skelbimai 2020-02-23

Atgal

* Vasario 25 d., antradienį, 18.40 val. kviečiame į koncertą, kurį mūsų bažnyčioje surengs B. Dvariono muzikos mokykla.

* Vasario 26 d., Pelenų trečiadienį, pradedame gavėnią. Šv. Mišios tądien vyks įprasta sekmadienio tvarka:
7.30, 10.00, 11.30, 18.00 val. – lietuvių k.;
8.30, 13.00, 17.00 val. – lenkų k.

* GAVĖNIOS PAMALDŲ tvarka:
   * KRYŽIAUS KELIAS vyks kiekvieną penktadienį 16.30 val. lenkų k. ir 17.30 val. lietuvių k.
   * GRAUDŪS VERKSMAI vyks kiekvieną sekmadienį 9.30 val. lietuvių k. ir 12.30 val. lenkų k.
    Kviečiame nuoširdžiai jungtis bendrai maldai!

 

* Viešpats teatlygina Jums visiems už aukas ir visokeriopą pagalbą mūsų parapijai. Primename, kad mūsų parapiją galite paremti skirdami 1, 2 procentus Jūsų sumokėto metinio pajamų mokesčio. Deklaracijos formą galite užpildyti zakristijoje arba atsisiųsti iš mūsų puslapio —

–>>Deklaracijos forma pildymui FR0512(4)-už 2019 <<– ir užpildytą formą atnešti į zakristiją, arba galite viską atlikti tiesiogiai portale www.vmi.lt/manovmi. Deklaracijos užpildymo pavyzdys: –>> FR0512-uz 2019 pildymo pavyzdys <<–