Parapijos skelbimai 2020-01-12

Atgal

* Rytoj, sausio 13 d.,  18 val. šv. Mišios bus aukojamos už gyvus ir mirusius Laisvės gynėjus.

* Lietuvos vyskupijose vyksta nuolatinė Švč. Sakramento adoracija. Šiais metais kviečiama melstis už pašaukimus. Mūsų parapijoje adoracija vyks sausio 16 d. nuo 8.00 iki 20.00 val. su pertraukomis Šv. Mišioms

* Parapijiečius, norinčius priimti kunigą sielovadinei vizitacijai, kad šis pašventintų namus ar butą ir betarpiškiau pabendrautų, kviečiame užeiti į zakristiją ir užrašyti savo adresą bei vizitacijai patogų laiką.

* Primename, kad sekmadieniais ir per šventes automobilius visada galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje.