Parapijos skelbimai 2020-01-05

Atgal

* Sausio 6 d. – VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (Trys Karaliai)

  • Šv. Mišios lietuvių k.: 7.30, 10.00, 11.30, 18.00 val.
  • Šv. Mišios lenkų k.: 8.30, 13.00, 17.00 val.
  • KIEKVIENŲ ŠV. MIŠIŲ METŲ BUS ŠVENTINAMA KREIDA

* Sausio 11 d., šeštadienį, kviečiame paminėti ku. Antano Dilio mirties metines. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val.

* Parapijiečius, norinčius priimti kunigą sielovadinei vizitacijai, kad šis pašventintų namus ar butą ir betarpiškiau pabendrautų, kviečiame užeiti į zakristiją ir užrašyti savo adresą bei vizitacijai patogų laiką.

* Primename, kad sekmadieniais ir per šventes automobilius visada galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje.