Parapijos skelbimai 2019-04-07

Atgal

* Kitą sekmadienį, balandžio 14 d. – Verbų sekmadienis. Kiekvienose šv. Mišiose bus šventinamos verbos.

* Verbų sekmadienio rinkliavą skirsime Vilniaus kunigų seminarijos išlaikymui.

* Verbų sekmadienį kviečiame į Kryžiaus kelią Antakalnio kapinėse. Renkamės 15 val. prie pagrindinio įėjimo į kapines.

* GAVĖNIOS PAMALDŲ tvarka:
     * KRYŽIAUS KELIAS vyks kiekvieną penktadienį 16.30 val. lenkų k. ir 17.30 val. lietuvių k.
     * GRAUDŪS VERKSMAI vyks kiekvieną sekmadienį 9.30 val. lietuvių k. ir 12.30 val. lenkų k.
     Kviečiame nuoširdžiai jungtis bendrai maldai!

* Rengiama piligriminė kelionė į Šventąją Žemę. Numatomas laikas – 2019 m. lapkričio 16-23 d., kaina – 980 Eur. Norinčius kartu keliauti kviečiame registruotis zakristijoje.

* Primename, kad sekmadieniais automobilius visada galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) atviri nuo 7.00 iki 15.00 val.

* Viešpats teatlygina Jums visiems už aukas ir visokeriopą pagalbą mūsų parapijai. Primename, kad mūsų parapiją galite paremti skirdami 2 procentus Jūsų sumokėto metinio pajamų mokesčio. Galite užpildyti formą zakristijoje arba atsisiųsti –>>  forma pildymui FR0512(4)<<– ir užpildytą formą atnešti į zakristiją, arba galite viską atlikti tiesiogiai portale www.vmi.lt/manovmi.