Parapijos skelbimai 2019-12-22

Atgal

* Kalėdų ir naujųjų metų pamaldų tvarka – 2019/2020

Gruodžio 24 d.  – KŪČIŲ VAKARAS – KRISTAUS GIMIMO VIGILIJA

  • Šv. Mišios lietuvių k.: 7.00, 7.30 val.

  • Piemenėlių Šv. Mišios:

  • lietuvių k. – 18.00 val.
  • Lenkų k. – 21.00 val.

Gruodžio 25 d. – VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS GIMIMAS (Kalėdos)

  • Šv. Mišios lietuvių k.: 7.30, 10.00, 11.30, 18.00
  • Šv. Mišios lenkų k.: 8.30, 13.00, 17.00

Gruodžio 26 d. – ŠV. STEPONAS, PIRMASIS KANKINYS

  • Šv. Mišios lietuvių k.: 7.30, 10.00, 11.30, 18.00
  • Šv. Mišios lenkų k.: 8.30, 13.00, 17.00

Gruodžio 31 d. – Padėkos Šv. Mišios už prabėgusius metus

  • Šv. Mišios lenkų k.: 17.00
  • Šv. Mišios lietuvių k.: 18.00

* Kaip ir praeitais metais, per adventą kunigai pradeda sielovadinę vizitaciją. Kas norėtų pasikviesti kunigą, kad pašventintų namus ar butą, ir pabendrauti, tuos kviečiame užeiti į zakristiją ir užrašyti savo adresą bei vizitacijai patogų laiką.

* Mūsų parapijoje veiklą jau pradėjo parapijinis CARITAS. Jei savo aplinkoje turite stokojančių ar žinote, kam reiktų pagalbos, tai raginame užeiti į zakristiją ir mus informuoti.

* Primename, kad sekmadieniais ir per šventes automobilius visada galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje.