Parapijos skelbimai 2019-12-15

Atgal

* Nuo pirmadienio iki šeštadienio kviečiame visus (o ypač vaikus su žibintais) į rarotų šv. Mišias: 17 val. lenkų k., 18 val. lietuvių k. Šv. Mišias pradėsime procesija su žvakėmis.

* Viso advento metu prie išėjimo iš bažnyčios ir zakristijoje galima įsigyti kalėdaičių.

* Taip pat per visą adventą prie išėjimo iš bažnyčios galima palikti auką ir paimti CARITO žvakę. Visos aukos už žvakes bus perduotos vaikų hospiso Vilniuje statyboms.

* Kaip ir praeitais metais, per adventą kunigai pradeda sielovadinę vizitaciją. Kas norėtų pasikviesti kunigą, kad pašventintų namus ar butą, ir pabendrauti, tuos kviečiame užeiti į zakristiją ir užrašyti savo adresą bei vizitacijai patogų laiką.

* Mūsų parapijoje veiklą jau pradėjo parapijinis CARITAS. Jei savo aplinkoje turite stokojančių ar žinote, kam reiktų pagalbos, tai raginame užeiti į zakristiją ir mus informuoti.

* Gruodžio 22 d., pratęsėme mūsų ADVENTO REKOLEKCIJAS. Jas lietuvių kalba ves kun. Marius Žitkauskas.