Parapijos skelbimai 2019-12-01

Atgal

* Nuo pirmadienio iki šeštadienio kviečiame visus (o ypač vaikus su žibintais) į rarotų šv. Mišias: 17 val. lenkų k., 18 val. lietuvių k. Šv. Mišias pradėsime procesija su žvakėmis.

* Viso advento metu prie išėjimo iš bažnyčios ir zakristijoje galima įsigyti kalėdaičių.

* Taip pat per visą adventą prie išėjimo iš bažnyčios galima palikti auką ir paimti CARITO žvakę. Visos aukos už žvakes bus perduotos vaikų hospiso Vilniuje statyboms.

* Kaip ir praeitais metais, per adventą kunigai pradeda sielovadinę vizitaciją. Kas norėtų pasikviesti kunigą, kad pašventintų namus ar butą, ir pabendrauti, tuos kviečiame užeiti į zakristiją ir užrašyti savo adresą bei vizitacijai patogų laiką.

* Mūsų parapijoje veiklą jau pradėjo parapijinis CARITAS. Jei savo aplinkoje turite stokojančių ar žinote, kam reiktų pagalbos, tai raginame užeiti į zakristiją ir mus informuoti.

* Gruodžio 6 d., penktadienį, po 18 val. šv. Mišių kviečiame pasiklausyti Balio Dvariono muzikos mokyklos mokinių adventinio koncerto.

* Gruodžio 11 d., trečiadienį, 19.30 val. mūsų bažnyčioje vyks kalėdinių giesmių koncertas. Giesmes atliks Pospieszalskių šeima ir jungtinis Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos muzikantų orkestras. Koncertą filmuos, o vėliau Kalėdoms transliuos TVP Vilniaus televizija.

* Pabaigėme mūsų bažnyčios pagrindinio paveikslo restauravimo darbus. Restauruotas buvo ne tik paveikslas, bet ir rėmai. Atliktų darbų vertė – 80 tūkst. Eurų. Už pagalbą esame be galo dėkingi institutui POLONIKA, Lenkijos Respublikos kultūros ir paveldo ministerijai, Kultūros paveldo departamentui prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos ir Lenkijos restauratoriams, o taip pat parapijiečiams ir visiems asmenims, vienaip ar kitaip prisidėjusiems prie šių darbų. 

* Primename, kad sekmadieniais automobilius visada galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) atviri nuo 7 iki 15 val.

* Viešpats teatlygina Jums visiems už aukas ir visokeriopą pagalbą mūsų parapijai.